Abdullah HOŞAF
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR
 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

   

Kurumumuz bünyesinde bulunan çok amaçlı etkinlik salonumuzda; Belirli gün ve haftalar günün önemine uygun etkinliklerle kutlanmaktadır.Özellikle en son vizyona giren filmlerin gösterimi yapılmakta,konserler ve konferanslar verilmekte, münazaralar ve bilgi yarışmaları düzenlenmektetir.

Kurumumuz tarafından belirli gün ve haftalar münasebetiyle il protokolü bazında oluşturulan programlar kapsamında sergiler düzenlenerek,hükümlü ve tutuklularının kurs faaliyetleri ve atölye çalışmalarında üretmiş oldukları ürünler zaman zaman şehir merkezinde sergilenmekte olup, onlara hem maddi hem de manevi destek olunmaktadır.

Ceza İnfaz Kurumumuz Kütüphanesi felsefi, sosyal, fen bilimleri, ansiklopedi ve çeşitli türden roman, hikâye ve edebi eserlerden oluşmakta ve sürekli güncelleştirilmeye çalışılmaktadır. Hazırda bulunan 4300 kitap ve dergi ile kütüphaneden yararlanmak isteyen hükümlü ve tutuklular program dahilinde çıkarılmakta, kütüphaneye çıkmayıp odalarında yararlanmak isteyen hükümlü ve tutuklular ise “Kütüphane Kitap Listeleri ve Kitap İsteme Formları” odalarına dağıtılarak istedikleri kitap ve dergileri odalarına vermek suretiyle yararlandırılmaktadırlar.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Seydişehir T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. Düzenleyen; Halit YAVUZ Bilgisayar Teknikeri